Home Vraag & antwoord Met dank aan Contact Exameneisen en reglementen
Wie is IMKO?
Contactgegevens
IMKO Opleidingen
Niasstraat 6
3531 WP UTRECHT

Postbus 8398
3503 RJ UTRECHT

Tel: (088) 2701281
Fax: (0182)558864
academy@imko.nl
© IMKO
Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op deze website van IMKO zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van IMKO Leeromgeving en/of haar licentiegevers.
Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken.
Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Disclaimer
  • IMKO spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • IMKO verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • IMKO is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • IMKO mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. IMKO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.


C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl